ایمیل

info@dcaco.co

شماره تماس

+98 071 3624 2009

دعوت از همکاران، مشتریان و صنعتگران گرامی برای بازدید از غرفه رابین مرکب کوشا در نوزدهمین نمایشگاه رنگ و رزین

دعوت از همکاران، مشتریان و صنعتگران گرامی برای بازدید از غرفه رابین مرکب کوشا در نوزدهمین نمایشگاه رنگ و رزین
DCA 2019-11-25 10:12:26

دعوت از همکاران، مشتریان و صنعتگران گرامی برای بازدید از غرفه رابین مرکب کوشا در نوزدهمین نمایشگاه رنگ و رزین

سلام و درود

با احترام از همکاران، مشتریان و صنعتگران گرامی دعوت به عمل می آورد که از غرفه این شرکت در نوزدهمین نمایشگاه بین المللی رنگ، رزین،پوشش های صنعتی،مواد کامپوزیت و صنعت آبکاری بازدید فرمایید.