ثبت نام
 

سفارش های جدید مشتریان

سفارش های جدید مشتریان

شرکت رابین مرکب کوشا نیازمندی های مشتریان را در کوتاهترین بازه زمانی تامین خواهد کرد. کارشناسان فروش و توسعه بازار این شرکت با پی گیری های پیوسته و ارتباط مستقیم با مشتریان در حال حاضر تامین نیازمندی های جدید مشتریان را بارگیری کرده و در ابتدای فصل پاییز به دست مشتریان خواهد رسید.