ثبت نام
 

قیچی پنوماتیکی

قیچی پنوماتیکی

این نوع قیچی ها هم برای برش الیاف شیشه و کربن مورد استفاده قرار می گیرند. عملکرد این نوع قیچی ها هم همانند قیچی های الکتریکی می باشد و الیاف ها را با مدل های مختلف تا ماگزیمم 10 میلی متر برش می دهد. سرعت برش این نوع قیچی 19 متر بر دقیقه بوده و وزن آن 1.4 کیلوگرم است. قیچی های برش پنوماتیکی در مکان هایی که استفاده از قیچی های الکتریکی توصیه نمی گردد، به خصوص برای برش الیاف کربن. به کار برده می شود.