ثبت نام
 

پرایمر

پرایمر

پرایمرها ، افزودنی هایی هستند که یکی از اجزاء اضافه شونده به رزین های وینیل استر می باشند. این پرایمرها با توجه به نوع محیط کاربر می تواند برای فلز یا برای بتن مورد استفاده قرار گیرد. شرکت سوانکور تایوان یکی از بزرگترین تولیدکننده های رزین های وینیل اپوکسی در آسیا، دو نوع پرایمربرای محیط های بتن و فلز تولید کرده است که به صورت تخصصی به آن خواهیم پرداخت

1- پرایمر سوانکور- (پرایمر بتن) SW CP99

2- پرایمر سوانکور - (پرایمر فلز) SW 984M