ثبت نام
 

پوشش‌های کامپوزیتی تاخیراندازنده آتش

پوشش‌های کامپوزیتی تاخیراندازنده آتش

طراحی و اجرای سیستم‌ها و پوشش‌های کامپوزیتی تاخیراندازنده آتش

کاربردها

لوله‌ها و مخازن فلزی تحت فشار، سازه‌های بتنی و ...

مزایا

مقاوم‌سازی در برابر خوردگی، تقویت مکانیکی نقاط معیوب تجهیز، بازسازی سطوح تجهیز، افزایش طول عمر کاری تجهیز، عدم نیاز به تخلیه تجهیز، جلوگیری از آلودگی محیط زیست، عایق الکتریکی و حرارتی، قابلیت ترمیم آسان، قیمت مناسب و ...