ایمیل

info@dcaco.co

شماره تماس

+98 071 3624 2009

محصولات

COUPLING

اتصالات در دو نوع ال (L) , (T) شکل در لوله های تزریق رزین و توزیع خلا برای پروسه تزریق رزین و وکیوم بگ طراحی گردیده ...

اتصالات در دو نوع ال (L) , (T) شکل در لوله های تزریق رزین و توزیع خلا برای پروسه تزریق رزین و وکیوم بگ طراحی گردیده است. از این اتصالات می‌توان برای اتصال لوله های رزین و خلا در فرایند VIP استفاده نمود.  این لوله ها را می توان حتی جهت استفاده در فرایندهای با دمای پخت بالا نیز مورد استفاده قرار داد.

TECHNICAL DATA

Material type:

PA

Color:
Maximum use temperature:

White
180°C