ثبت نام
 

DISTRIBUTOR MESH

DISTRIBUTOR MESH

مش توزیع کننده رزین برای کمک رسانی به حرکت جریان رزین در روش وکیوم و یا VIP در دمای اتاق و همچنین تا دمای C °  115 و برای توزیع رزین های وینیل استر،پلی استر و اپوکسی مورد استفاده قرار می‌گیرد.این نوع محصول دارای یک نشانگر سبزرنگ است که عبور رزین را نشان می‌دهد. با استفاده از این مش می‌توان علاوه بر تسهیل و تسریع عبور رزین، امکان خروج گازها و حبابهای ایجاد شده در فرایند تزریق رزین را فراهم ‌آورد.

Material type:

HDPE

Color:
Weight:
Recommended use temperature:
Maximum use temperature:

Yellow
165g/m²
115°C
125°C