ثبت نام
 

PEEL PLY

PEEL PLY

Peel Ply یک  نوع پارچه بافته شده از جنس داکرون است. Peel Ply  ، به طور معمول به سازنده اجازه می دهد که یک سطح غیرچسبنده را ایجاد کرده و به راحتی برداشته شود. از این پارچه جهت کنترل زبری سطح و برداشتن سطح غنی از رزین استفاده می شود.   با استفاده از این پارچه سطح نهایی داری زبری مناسب جهت اجرای اتصالات خواهد بود.