ثبت نام
 

SEALANT TAPE

SEALANT TAPE

از خمیر درزبند جهت اتصال وکیوم بگ به قالب و حفظ فشار خلا در سطح قطعه استفاده می شود. این نوع خمیر درزبند ، اقتصادی ترین درزبند برای کاربرد در روش وکیوم می باشد. از مشخصات خوب این خمیر، آببندی قابلیت استفاده در محدوده گسترده دمایی از دمای اتاق تا 150 درجه سانتی گراد می باشد. این نوع خمیر در زمان برداشته شدن، باقیمانده ای از خود بر روی قالب بر جای نمی گذارد.

این مدل خمیر درزبند به صورت ایده آل در روش اتوکلاو استفاده می گردد. اگر بخواهید بصورت کاملا تمیز خمیر را در انتها بردارید، پیشنهاد می گردد که نوارخمیری شکل را که بر روی قالب قرار گرفته است، خنک کنید تا به دمای اتاق برسد.