ثبت نام
 

VACUUM VALVE

VACUUM VALVE

با استفاده از این شیر می‌توان روند ورود رزین به قطعه را در هنگام تزریق رزین کنترل نمود. این شیر قابلیت استفاده در دمای بالا را نیز دارد. این شیر کاملا در عایق شده و در برابر نفوذ هوای خارج به درون رزین و افت فشار مقاوم است.

TECHNICAL DATA
Material type: PОМ
Color: Red and black
Maximum use temperature: 70°C