ثبت نام
 

پروژه لاینینگ مخزن ذخیره اسید و کاستیک واقع در پالایشگاه بندرعباس

پروژه لاینینگ مخزن ذخیره اسید و کاستیک واقع در پالایشگاه بندرعباس

پروژه لاینینگ مخزن مربوط به طرح توسعه ظرفیت بنزين پالایشگاه بندرعباس که از طریق قرارداد با شرکت پیدک و با تایی

جزییات
پروژه تعمیر، بازسازی و مقاوم سازی مخازن و اسپول های رابط واحد VC پتروشیمی بندر امام - سایت کیمیا

پروژه تعمیر، بازسازی و مقاوم سازی مخازن و اسپول های رابط واحد VC پتروشیمی بندر امام - سایت کیمیا

پروژه تعمیر، بازسازی و مقاوم سازی مخازن و اسپول های رابط واحد R&D سوانکور تایوان از رزین وینیل استر بر پایه نوال

جزییات
پروژه FRP LINING کانال  منتهی به سمپ خنثی سازی پتروشیمی فجر 2

پروژه FRP LINING کانال منتهی به سمپ خنثی سازی پتروشیمی فجر 2

این پروژه به صورت لایه گذاری دستی در چهار مرحله انجام گرفت : آماده سازی سطح اعمال پرایمر بتن CP99 لایه گذاری

جزییات
پروژه FRP LINING  سمپ خنثی سازی

پروژه FRP LINING سمپ خنثی سازی

پروژه.

جزییات