ایمیل

info@dcaco.co

شماره تماس

+98 071 3624 2009

رابین مرکب کوشا

تامین مواد اولیه  پوشش های کامپوزیتی

تامین مواد اولیه پوشش های کامپوزیتی

شرکت رابین مرکب کوشا با بهره گیری از کارشناسان و متخصصان مجرب ، گام های بلندی در تامین مواد اولیه صنعت کامپوزیت و پوشش های نوین کامپوزیتی از قبیل تامین انواع رزین های وینیل استر و اپوکسی، انواع تجهیزا

جزییات